Spolek TEVUA, z.s. vznikl z potřeb a chuti se dále vzdělávat několika spřátelených firem.

Zapojením do Operačního programu Zaměstnanost má projekt TEVUA, vzdělávání na všech profesních úrovních možnost bezplatně využívat a poskytovat vzdělávání v různých oblastech zaměstnancům firem, které projeví zájem a spojí se s námi.

Cílem projektu je přispět ke zvýšení odbornosti a kompetentnosti zaměstnanců a tímto i zvýšení konkurenceschopnosti firmy. Dále také zvýšit reálnou adaptabilitu zaměstnanců i zaměstnavatelů ke změnám a zajistit tak soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce.

Projekt je realizován od února 2017 do konce roku 2018.

Děláme vše proto, aby naše kurzy vedli schopní a zkušení lektoři.

Chceme svůj čas věnovat smysluplné práci.

Díky novým a dalším znalostem eliminujeme stresové úkony při své práci.

Dokážeme lépe rozpoznat své silné a slabé stránky, nové příležitosti a výzvy.

Vzdělávání je přirozenou součástí každého z nás, jenž chceme profesně i osobnostně růst a následovat své cíle.

Zapojte se i Vy

SmartNetwork