Zaměstnanecký poměr

Pokud chcete využívat dotované vzdělávací kurzy, je zapotřebí vstoupit do členství Spolku TEVUA, jenž kurzy zajišťuje. Toto členství je účelné a slouží pouze k možnosti využívat vzdělávání formou nabízených kurzů. Ukončením kurzů může (nemusí) členství opět zaniknout a to písemným ukončením. Členství uzavírá vždy majitel – jednatel firmy.

Důležitým kritériem je pracovněprávní vztah zaměstnanců vůči svému zaměstnavateli. Podmínkou je pracovní úvazek na Hlavní pracovní poměr (HPP) nebo pracovní vztah uzavřený na Dohodu o pracovní činnosti (DPČ).

Jedině v tomto případě mohou dle pravidel ESF lidé - zaměstnanci tyto kurzy využívat.

Docházka a možnosti výuky

Každý, kdo má o vzdělávání zájem, má za povinnost vybrat si alespoň 3 kurzy z nabídky, aby splnil nejméně 40 hodin výuky.

Nejvíce může jedna osoba využít 10 kurzů.

Kurzy budou probíhat v různých učebnách dle charakteru tématu kurzu.

Ověřením získaných znalostí a splněnou docházkou nejméně 70% získá každý účastník certifikát o absolvování kurzu.