Jazykové vzdělání - JIŽ PROBÍHÁ

 • _Angličtina
K nejvíce poptávanému cizímu jazyku se stále řadí angličtina. Otevíráme kurz angličtiny dle pokročilosti účastníků kurzu. Lekce budou koncipovány tak, aby se účastníci trénovali především v konverzaci a komunikaci v jazyce. Bude kladen důraz na přirozenost projevu, zbavení se obav a ostychu z mluvení. Součástí bude samozřejmě gramatika, tvorba slovní zásoby a mnoho praktických cvičení. Výuka začne v září 2017, bude probíhat jednou týdně a pravděpodobně jedenkrát měsíčně v sobotu v učebně školícího střediska. Kurzy budou zakončeny ověřením znalostí. Za řádné absolvování kurzu bude každému účastníkovi vystaven certifikát.
 • Počet kurzů: 1
 • Počet účastníků: 12
 • Počet hodin: 208
logo

Lektor: Radovan Kolbaba

Výukou angličtiny se profesně zabývá osm let. Je absolventem Masarykovy univerzity v oboru učitelství a svoji kvalifikaci doplnil certifikátem Cambridge English: Advanced (úroveň C1). Učil studenty od osmi do šedesáti let. Při výuce dává důraz na pochopení jazyka a myšlení v něm na rozdíl od klasického biflování.

logo

Lektor: Veronika Kuběnská

Je držitelkou cambridgeského certifikátu CAE. Pracuje už víc než 5 let v jazykové škole SKŘIVÁNEK. Učení jazyků vnímá jako kreativní a komunikativní proces, kde je důležité naladit se na studenty a jejich potřeby. Ráda v hodinách kreslí, dělá pantomimu a jiné zvláštní věci...


IT

 • _Google Training
Pracovat se dá chytře, odkudkoliv, z jakéhokoliv zařízení, s minimálním množstvím nástrojů a ještě se při tom bavit. K tomu napomáhá kancelář od Googlu, Google Drive. Vše, co se naučíte, můžete ihned používat. Dále si ukážeme jak plánovat pomocí Google kalendáře, jak vytvářet systém v rámci nakládání se svým časem a další praktické nástroje, která Vám usnadní život.
 • Počet kurzů: 2/ každé téma
 • Počet účastníků: 24
 • Počet hodin: 32
Daniel Thaisz

Lektor: Daniel Thaisz

Je průvodcem světem nových technologií a rád vám představí jejich výhody i nevýhody. Pomůže vám se všemi IT problémy. Jako autorizovaný Google Cloud Partner a držitel řady certifikací Google se postarám o vaši bezproblémovou migraci a implementaci balíku online aplikací G Suite.

Petr Nosek

Lektor: Petr Nosek

Je konzultantem a lektorem v oblasti komunikace, obchodních dovedností, manažerských dovedností a IT nástrojů. V roce 2009 vystudoval VUT v Brně obor Informační technologie. Od stejného roku se aktivně věnuje obchodu, podnikání a osobnostnímu rozvoji.

 • _Excel pro pokročilé
Potřebujete zvýšit produktivitu vašich zaměstnanců za pomoci využití Excelu? Zaměříme se přednostně na témata, která jsou ve vaší firmě aktuální. Pomůžeme pracovat efektivně. Pro školení budeme mít připraveny příklady s využitím pro vaši firmu, bude možnost demonstrovat účinné použití Excelu přímo na vašich datech. Po absolvování školení byste měli být schopni řešit své pracovní úkoly rychleji s použitím metod, které Excel nabízí.
 • Počet kurzů: 2
 • Počet účastníků: 24
 • Počet hodin: 32
Pavel Lasák

Lektor: Pavel Lasák

Pavel je expertem na tabulky v Microsoft Excel, je držitelem prestižního ocenění MVP v sekci Excel od Microsoftu jako jediný v ČR. Zvládá i G-tabulky od Googlu. Konzultuje a lektoruje v top firmách, učí na MUNI, má online kurzy na Seduo a přes 15 let tvoří nejnavštěvovanější web o Excel v ČR.


Grafické programy

 • _Canva
Výuka grafického editoru - Canva bude koncipována prakticky. Lekce budou vedeny tak, aby každý absolvent dokázal Canvu používat k běžným a praktickým potřebám při práci v kanceláři. 16 hodin výuky bude rozděleno do dvou lekcí po osmi hodinách s vlastním PC. Kurzy budou zakončeny ověřením znalostí. Za řádné absolvování kurzu bude každému účastníkovi vystaven certifikát.
 • Počet kurzů: 2
 • Počet účastníků: 24
 • Počet hodin: 32
logo

Lektorka: Veronika Knirschová

Design, fantazie, kreativita, umění – to jsou Veroničiny vášně. Kromě toho již více jak 10 let podniká v oblasti marketingu. Učí, jak se dá komplexně rozjet vlastní byznys s pomocí IT nástrojů, které dokáže ovládat úplně každý. Pořádá kreativní tvořivé workshopy, na kterých pomáhá s nalezením vlastního osobního stylu, odhalením přirozeného talentu, silných stránek člověka a zvýšení sebevědomí. Prostřednictvím své agentury zajišťuje na zakázku akce, semináře, vytváří a inovuje webové prezentace, design, marketingové strategie a mnoho dalšího.


Účetní a ekonomické minimumKurz by měl poskytnout účastníkovi průpravu do účetní problematiky a ekonomického minima. Absolvent získá přehled o základních pojmech k lepší orientaci. Lektorem bude účetní z praxe a lekce budou přizpůsobeny také otevřené diskuzi o tématech a praktických zkušenostech z každodenní praxe. Kurz bude probíhat 16 hodin, které bude rozděleny do několika kratších bloků. Kurzy budou zakončeny ověřením znalostí. Za řádné absolvování kurzu bude každému účastníkovi vystaven certifikát.
 • Počet kurzů: 2
 • Počet účastníků: 24
 • Počet hodin: 32
logo

Lektor: Lukáš Konečný

Pracuje jako účetní v brněnské Akademii STING a externě pro několik dalších firem. V oboru se pohybuje bezmála deset let a lektorování je pro něj výzvou, kterou s nadšením přijal. Dokáže konstruktivně, jasně a srozumitelně objasnit základní ekonomické a účetní pojmy. Je otevřený diskuzi a konkrétním případům z praxe.


Právní minimumKurz by měl poskytnout účastníkovi průpravu zejména v oblasti práva občanského a obchodního. Absolvent získá přehled o základních pojmech k lepší orientaci. ekce budou přizpůsobeny také otevřené diskuzi o tématech a praktických zkušenostech z běžné praxe. Kurz bude probíhat 16 hodin, které bude rozděleny do čtyř bloků. Kurzy budou zakončeny ověřením znalostí. Za řádné absolvování kurzu bude každému účastníkovi vystaven certifikát.
 • Počet kurzů: 2
 • Počet účastníků: 24
 • Počet hodin: 32

Soft Skills a Manažerské dovednostiKurzy manažerských dovedností jsou díky své pestré nabídce velmi aktuální. Také školitelé těchto témat jsou mladí dynamičtí lidé, kteří se ve svém oboru orientují a mají potenciál udělat z těchto lekcí atraktivně a smysluplně strávený čas. Získáte mnoho nových podnětů a energie pro svůj rozvoj. Každé téma se vyučuje 16 hodin, které budou rozděleny do dvou pracovních dnů. Kurzy budou zakončeny ověřením znalostí. Za řádné absolvování kurzu bude každému účastníkovi vystaven certifikát.
 • Vyjednávání a argumentace
Seminář vede od teorie k praxi. Účastníci se dozví základní pravidla vyjednávání a seznámí se z různými strategiemi. Naučí se nastavit si své vyjednávací cíle a manipulační prostor. Zažijí praktické nácviky argumentace. Projdou si několik her, ve kterých hraje vyjednávání a argumentace hlavní roli.
 • Počet kurzů: 2
 • Počet účastníků: 24
 • Počet hodin: 32
 • Obchodní dovednosti
Základní typy obchodu a rozdíly mezi obchodníky. Obchodní metody a jejich aplikace při obchodním jednání. Užitek - tajemství úspěšného obchodníka. Praktické nácviky obchodních dovedností.
 • Počet kurzů: 2
 • Počet účastníků: 24
 • Počet hodin: 32
 • Prezentační dovednosti
Účastníci si projdou celý proces od přípravy prezentace až po samotný výstup před publikem. Kurz je zaměřen prakticky. Doporučené vybavení je vlastní notebook a téma k prezentaci. Během kurzu probíhá řada cvičení a výstupů před publikem. Kurz se dotkne i témat jako je práce s trémou a rétorika.
 • Počet kurzů: 2
 • Počet účastníků: 24
 • Počet hodin: 32
 • Rétorika
Jak mluvit před publikem, abych byl srozumitelný. Jak se před výstupem rozcvičit. Zvládání složitých slov a krkolomných vět. Práce s trémou. Prezentace vlastních myšlenek před publikem.
 • Počet kurzů: 2
 • Počet účastníků: 24
 • Počet hodin: 32
 • Time management
Jak si správně zorganizovat čas a stihnout 3x více důležitých věcí. Práce s prioritami. Plánování v rolích - sebekoučink a zpětná vazba na své plánování času.
 • Počet kurzů: 2
 • Počet účastníků: 24
 • Počet hodin: 32
 • Týmová spolupráce
Jak zpravidla fungují týmy. Jak může fungovat skutečně efektivní tým a jak toho dosáhnout. Týmová dynamika a jak se dostat za důležité milníky. Týmové hry. Jak na týmového ducha. Práce jako týmová hra.
 • Počet kurzů: 2
 • Počet účastníků: 24
 • Počet hodin: 32
 • Osobnostní typologie zákazníka
Typologie a psychologie. Osobnostní typy a základní rozdělení (DISC x MBTI x Socionika). Proč jsou lidé rozdílní a jak moc velké rozdíly to mohou být. Jaký jsem já a jak poznat, jací jsou druzí. V čem mi tyto znalosti mohou pomoci v byznysu.
 • Počet kurzů: 2
 • Počet účastníků: 24
 • Počet hodin: 32
 • Motivace zaměstnanců
Co je to motivace a jak na ni. 5 způsobů motivace. Příklady motivačních programů pro každý způsob, jak zjistit, jaký způsob použít v konkrétní situaci. Účastníci odchází s jasnou představou, jak získané znalosti a dovednosti použijí ve své firmě.
 • Počet kurzů: 2
 • Počet účastníků: 24
 • Počet hodin: 32
logo

Lektor: Michal Hrubý

Jeho entuziasmus je nakažlivý. Dokáže nadchnout, zaujmout, osvítit vás optimismem, který z něj neustále sálá. Zkušený lektor a kouč, který se specializuje na Soft Skills a Networking. Zapište se na jeho kurzy! Získáte spoustu užitečných znalostí nejen pro svoji profesi, ale i pro svůj osobní seberozvoj.

 • Image obchodníka
Co je to image a jak mi pomůže v profesním životě. Proč je často můj osobní styl důležitější než vše ostatní. Jak na osobním stylu pracovat a jak ho vůbec najít. Nejen vzhled našeho oblečení, ale i materiál určují náš úspěch. Praktická tvorba vlastního moodboardu a visionboardu.
 • Počet kurzů: 2
 • Počet účastníků: 24
 • Počet hodin: 32
 • Strategické myšlení, plánování, rozhodování a řízení
Strategie je označení pro dlouhodobý plán vytvořený k dosažení určitého cíle (cílů). Je jeden z nejvíce opakovaných a také zprofanovaných pojmů ve firmách. Cílem školení je pochopit pojmy, vyzkoušet konkrétní cesty k vytváření strategiì, odnést si nové poznatky a také připravit svou vlastní strategii pro ty oblasti života, kde je to pro nás aktuální. Vyzkoušíme si vytváření strategie podle oboru a pozice, kde pracujete. Budeme pracovat také s pojmy, jako je osobní strategie k dosažení osobních cílů. Školení je tedy určeno pro kohokoliv.
 • Počet kurzů: 2
 • Počet účastníků: 24
 • Počet hodin: 32
logo

Lektor: Mgr. Martin Lutonský

Nadšený obhájce růstu, vzdělávání a rozvoje. Zajímá se o vzorce a postupy, které vedou k cíli. Zjistil, že úspěch je většinou složen z drobných kroků, které se opakují a tréninku, který je dovede k dokonalosti. Nejen proto se zajímá o praktickou psychologii, různé modely a typologie (DISC) a o moderní a inovativní formy vzdělávání. Vedl klub brněnských Toastmastrů a opakovaně ho můžete vidět přednášet na Barcampu. Pracuje jako HR ředitel s vášní pro rozvoj lidského potenciálu ve firmách. Ve volném čase se věnuje rodině, cvičí, splavuje české řeky a vede praktické workshopy.

 • Vedení a koučink zaměstnanců
Co je a co není koučink. Jaké jsou výhody koučinku oproti ostatním metodám vedení. Kdy je vhodné koučovací metody použít metody a metodiky v koučinku. Nácvik koučování ve dvojicích. Jak použít koučink jako způsob vedení celé firmy, případová studie.
 • Počet kurzů: 2
 • Počet účastníků: 24
 • Počet hodin: 32
logo

Lektor: Jan Markel

Kouč, lektor, mentor, aktivní člen Toastmasters, člen týmu Život jako hra. Koučuje, protože v tom vidí nejsmysluplnější a nejrychlejší způsob rozvoje lidského potenciálu. Pomáhá jednotlivcům v podnikání a firmám ve vedení týmů. Naučí, jak pracovat a přitom si hrát a dosahovat tak svých cílů. Ví, co dělá.

 • Projektové řízení
Účastníci kurzu poznají několik základních nástrojů a budou prakticky využívat svých nových znalostí na fiktivních projektech. Kurz bude rozdělen na teoretickou a praktickou část k lepšímu zažití a aplikaci do praxe. DMAIC - Definujte, Měřte, Analyzujte, Zlepšete, Řiďte - postup využívaný při zlepšování procesů. Procesní mapy, in scope x out scope, co je to FMEA plan, project tracker.
 • Počet kurzů: 2
 • Počet účastníků: 24
 • Počet hodin: 48

Lektorka: Slávka Meistnerová

Je mladá a dynamická osobnost, která spolupracuje na tuzemských i zahraničních projektech a pořádá kurzy pro začátečníky, kteří mají zájem objevit svět projektového managementu. Její kurz je vhodný pro všechny zájemce, kteří mají chuť zkusit něco nového, komplexního, univerzálního a tím zvýšit možnost svého uplatnění nejen v rámci svého zaměstnání a pracovního uplatnění.